Waxaad Tahay Qabiil Jabiye! Ku Socoto Anti-Tribalism Movement (ATM) UK

Share This Post

Waxaad tahay geed dheer oo aay dabayshu jabinkarin.
Waxaad tahay hooska qoraxda u sababo.
Waxaad tahay qandho jabiyeha aay umadeenu ubaahantahay.
Waxaad tahay qabyaalad qube.

Waxaad tahay qaasa’roobaadka cirka midabaysa.
Waxaad tahay mid ku qarsoon meesha dadku ku nasanayaan.
Waxaad tahay buuraha ku dadban isku xiraha dhulka iyo circa.
Waxaad tahay qabiil jabiye.

Waxaad tihiin dad hadalkooda aduunka ku gaarsiiya cadaalad.
Waxaad tahay maalin u baahan habayn.
Waxaad tahay nabad abuure.

Waxaad tahay xasuusiyaha umaada.
Waxaad tahay qof aad ujecel Somaaliya iyo Somaalinimo.
Waxaad tahay kor uga qaadaha isla hadalka magaalda.
Waxaad tahay dhamaystire!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn More

More To Explore

ANNUAL CONFERENCE

First annual conference on Higher Education

The Somalia Gender Hub (SGH) in partnership with the Mawazo Institute is organizing a 2-day knowledge exchange conference on Somali Women in higher education, research and in academia. The upcoming virtual knowledge exchange conference will take place from Sunday 28th of November to Monday, 29th of November 2021 via Zoom. The conference will be a place for women to converse, connect,

Nauja Kleist: Studying Somali Diaspora Humanitarianism – Some Methodological Considerations

EASA Anthropology of Humanitarianism Network Studying Somali diaspora humanitarianism:Some methodological considerations Nauja Kleist, Senior Researcher, Danish Institute for International Studies, nkl@diis.dk Diaspora groups are amongst the so-called new humanitarian actors that work outside the international humanitarian system. Growing out of transnational connections that link diaspora groups with their families and erstwhile homelands, diaspora humanitarianism has


Read more articles

click the button below

Scroll to Top